Bezpieczeństwo IT, kryje sie w szczegółach

 

 

Postanowiliśmy zacytować kolegę Zucha, bo wyjątkowo trafnie ujął temat.