IT dla NGO – czyli sektor 3 w internecie

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej coraz większą uwagę zwraca się na działalność tzw trzeciego sektora dla funkcjonowania społeczeństwa.  Naturalnie wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia funkcjonowały w naszym kraju już znacznie wcześniej, ale to nowe Dyrektywy Komisji Europejskiej przyniosły nowe perspektywy dając możliwość pracy także i w tym sektorze.

SEKTOR 3.0 to działające już 3 rok z rzędu Forum – Technologie w organizacjach pozarządowych, które namawia do wykorzystania nowoczesnych technologii szczególnie w dziedzinie zarządzania oraz komunikacji. Zwracając szczególną uwagę na potrzebę odniżenia kosztów działalności oraz zaangażowania większej ilości osób w projekty można dojść do wniosku, że również w tej dziedzinie IT jest nieozownym elementem funkcjonowania.

Najbliższe FORUM odbędzie się na Politechnice w Gliwicach 30.01.2013 roku.